วิธีดูแลรักษาเครื่องปริ้นเตอร์เบื้องต้น

Laser Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถพิมพ์ภาพได้อย่างคมชัดมากมีความละเอียดสวยงาม แต่ราคาค่อนข้างสูงผู้ใช้ Printer จึงควรระมัดระวังในการใช้งาน

ข้อควรปฏิบัติใการดูแลเครื่องพิมพ์ Laser printer ดังนี้

1. การเลือกใช้กระดาษที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์ เพราะหากกระดาษที่ไม่เหมาะเช่น กระดาษที่หนาเกินไปจะทำให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้

2. ใส่กระดาษลงให้เครื่องพิมพ์พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เพราะอาจเกิดปัญหากระดาษติด

3. การใช้พิมพ์ Laser Printer พิมพ์ลงในแผ่นใส ก็ต้องเลือกใช้แผ่นใสที่ใช้ถ่ายเอกสารได้เท่านั้น หากใช่แผ่นใสแบบธรรดาซึ่งไม่สามารถทนความร้อนได้อาจจะหลอมละลายติดเครื่องพิมพ์ทำให้เกิดความเสียหาย

4. หลังการใช้งานควรมีผ้าคลุมตัวเครื่องเพื่อป้องกัน ผุ่นและแมลง

5. ควรเลือกใช้หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะ และเป็นหมึกที่มีคุณภาพ หากเติมหมึกด้วยตนเองไม่เป็นขอแนะนำให้ใช้บริการช่างจะดีที่สุด เพราะราคาเครื่องพิมพ์ Laser ไม่ใช่ถูกนัก